Güç artırımı ve tenzili potansiyel gücün yetersiz görüldüğü ortamlarda yapılan işlemlerdir. Ofis, fabrika, dükkan, depo ve alışveriş merkezi gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Gücün istenilen seviyeye çıkartılması için tercih edilen yöntemlerdir. Mühendis ve teknikerler eşliğinde gerçekleştirilen işlemlerdir.

Elektrik Güç Artırımı Nedir?

Güç artırımı adı verilen işlemler elektrik tesisatlarında yapılabileceği gibi aynı zamanda trafolarda a yapılabilir. Güç artırımı ve tenzili projesi hazırlandıktan sonra mevcut gücün istenilen seviyeye gelmesi sağlanır. Elektrik tesisatında herhangi bir güç artırma ihtiyacı olursa uygulanması gereken bir takım prosedürler bulunur. Proje hazırlama prosedürü incelendiği zaman; yetkili elektrik firmaları ve mühendisler tarafından hazırlanması gerektiği ortaya çıkar. Güç artırım projeleri sonucunda elektrik tesisatının ya da trafonun istenilen kapasiteye çıktığı görülür.

Güç Artırımı ve Tenzili (Düşümü)
Güç Artırımı ve Tenzili (Düşümü)

Güç Artırımı ve Tenzili İhtiyacı Nasıl Olur?

Elektrik tesisatına bağlı olan cihazlar belli miktarlarda enerji tüketir. Tüketilen elektrik enerjisinin yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu tarz durumlar karşısında güç artırımına ihtiyaç duyulur. Kullanılan tesisatın gücünün yetersiz olduğu zamanlarda talep edilen belirleme işlemleri sırasında kullanılan enerji ve kurulu güç çarpışır. Yaşam alanlarında ev ve iş yerleri gibi ortamlarda kullanılan elektrikli alet, makine ve cihazların toplam gücü ile orantılı artırım yapılmalıdır. Uyumlu güç artırımı yapılması işlemler sırasında oldukça önemlidir. Sayaçların bağlantı gücünde dahi güç artırımı talebi mümkündür.

 Güç Artırımı Projesi Nedir?

Enerji dağıtım şirketleri, elektrik aboneleri için ayrı ve belli bir kapasitede elektrik bağlantısı veya enerji sunar. Dağıtım şirketi ve abone arasında bulunan prosedüre göre elektrik tesisatı tasarlanır. Belirli şekilde işleyen bir durum olsa da bazı durumlarda beklenen enerji verimliliği alınamayabilir. Aboneler elektrik tesisatından ya da trafodan istenen enerjiye ulaşamaz. Yaşanan durum karşısında güç artırımı projesine başvurulur. Proje talepleri incelenirken öncelikle bazı prosedürler dikkate alınır. Güç artırımı projesi taleplerinde izlenen adımlar şu şekildedir;

 1. Güç artırımı projesi hazırlıkları öncesinde yetkili olan firma personeli yerinde keşif çalışmaları yapar,
 2. Elektrik tesisatında istenen enerji kapasitesi belirtilir ve uygun bir proje çizimi yapılır,
 3. Elektrik tesisatı ya da trafo çizilmiş olan projeye uygun hale getirilir,
 4. Enerji dağıtım şirketlerine başvurulur ve ardından tesisat muayenesi ve prosedürlere uygunluğu kontrol edilir,
 5. Aboneler işlemlerden sonra enerji dağıtım şirketine başvuru yaparak güç artırımı kapasitesine uygun şekilde sözleşmede revize gerçekleşir.

Güç Artırımı Projesi Hakkında

Güç artırımı projesi hakkında bazı bilgilerin bilinmesi gerekir. Eski tesisatların bulunduğu ev ve iş yerlerinde aktif şekilde kullanılan yeni nesil cihazların enerji tüketimine bakıldığı zaman; tesisatın enerji konusunda yetersiz kaldığı görülür. Yaşanan bu durum karşısında güç artırımı projesi yapılması gerekir. Enerji şirketlerinin bilgisi olmadan mühürlü tesisatlara işlem yapılması oldukça riskli durumlara sebep olabilir. Tesisatlara müdahale edilmesi ve projesiz güç artırımı oldukça tehlikelidir. Elektrik tesisatı ve donanımının yetersiz kaldığı zaman ana sigorta sürekli olarak atar. Güç artırımı ve tenzili yapılmazsa ne olur sorusu için verilecek en temel cevaptır.

Güç Artırımı Projesi
Güç Artırımı Projesi

Elektrik tesisatında kapasite değişikliği yapıldığı zaman trafo güç artırım ve tenzili projesi kesin şekilde hazırlanması gerekir. Trafo güç artırım projesinde yer alan yükümlülüklere uymayan aboneler, usulsüz elektrik tüketiminden dolayı çeşitli hükümler ile karşılar. Enerji dağıtım şirketine göre aboneler 1 yıl içinde en fazla 3 kere güç artırımı talebinde bulunabilir. Trafo ya da elektrik tesisatlarında yapılan değişikler için her zaman profesyonel kişilerden yardım alınmalı ve gerekli yerlere değişiklikler hakkında haber verilmelidir. Aksi takdirde aboneler çeşitli yaptırımlar ile karşılaşabilir. Yaptırım ve hükümler dışında can ve mal güvenliği açısından da hassas davranılması gereken konulardır.

Güç Artırımı İçin Gerek Duyulan Evraklar

Elektrik tesisatlarında gerçekleştirilecek olan güç artırımı işlemleri için bazı evraklara ihtiyaç duyulur. Güç artırımı talebinde bulunan abonelerin evraklar konusunda dikkatli davranması gerekir. Eksik ya da yanlış belgeler, işlemler sırasında sorun yaşanmasına neden olur. Güç artırımı için gerekli evraklar şu şekildedir;

 1. İş yerleri için vergi levhası fotokopisi,
 2. Konutlar için tap ya da kira kontratı fotokopisi,
 3. İş yeri faaliyet belgesi,
 4. İmza sirküler,
 5. Ticari Sicil Gazetesi,
 6. Talepte bulunan gayrimenkul sahibinin kimlik kartı fotokopisi,
 7. Gerekli durumlarda ise vekaletnamedir.

Başvuruda bulunan abonelerin evrakları kontrol edildikten sonra yerinde görmek için tespit için ziyaret gerçekleştirir. Yapılan kontrollerden sonra evraklar ve gerçeklik aynı ise işlemlere başlanabilir. Farklılıklar ve yanlış durumlar ile karşılaşılması durumunda herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Bina keşfi yapıldıktan sonra istenilen güce uygun şekilde elektrik tesisat projesi çizilmeye başlanır. Elektrik tesisatında yapılacak değişiklikler, yeni projeye en uygun hale getirilir. Projelere başvuruda bulunmak için öncelikle bölgede yetkili olan dağıtım şirketine ulaşılmalıdır. Projeler ile başvuru yapıldıktan sonra tesisat muayenesi yapılır. Eski projeden kalan sözleşmelerin yenilenmesi gerekir. Güç artırımı projesi sırasında unutulmaması gereken durumlardan biridir.

DC Mühendislik olarak ilgili projelerin hazırlanmasında yardım sağlıyoruz.

Güç Artırımı Ücretleri

Güç artırımı sözleşmesi yapan aboneler için yeni ücretler hakkında bilgi paylaşımı uygun değildir. Bağlantı gücü gibi farklı konular fiyatları belirleyen faktörlerdir. Güvence bedeli adı verilen ödemenin amacı; abonenin faturasını ödemeyecek olma riskinin bulunmasıdır. Aboneler ödeyecekleri güvence parasını merak ediyor ise; EPDK tarafından açıklanana kW başına değer ile yen sözleşmede yer alan gücün çarpılması gerekir. Sözleşme sona erdiği zaman ödenen bedel geri ödenir.

Güç artırımı yapıldığı gibi tam tersi durumlarda güç düşürümü yapılır. Aboneler tarafından tüketilen elektrik enerjisinde farklı değişiklikler söz konusu olabilir. Tesisatın doğru şekilde çalışmasını destekleyen olay gerilim düşümüdür. Elektrik akımının geçtiği iletkenlerin hepsine akıma karşı bir direnç görülür. İletken iki uç arasında gerilim düşmesi görülür.

Sık Sorulan Sorular

Güç arttırımı olmazsa ne olur?

Can ve mal güvenliğini riske atacak, tehlikeli durum oluşabilir.

Güç kalitesi ne demek?

Şebekeye bağlı ekipman ve makinelerin çalışma ömürlerinde kısalma olmadan çalışmalarını sağlayacak güç kalitesini ifade eder.