Güç artırımı projesi trafo veya elektrik tesisatında ilgili enerji kapasitesinin arttırılmasına yönelik yapılan işlemleri içermektedir. Elektrik sağlanması müşteri hizmetleri yönetmeliği kapsamındadır. Proje kapsamında istenen yeni gücün ulaşılabilir olması sağlanmaktadır.

Güç Artırımı Nedir?

Güç artırımı mevcut olarak verilen elektrik enerjisinin trafoda ya da elektrik tesisatında yükseltilmesidir. Bu ihtiyacın belirlenmesinde temel olarak elektrik tesisatına bağlı olan cihaz ve makinelerin tüketmekte oldukları enerjinin yetersizliği ana etmendir. Bu yüzden de güç artırımı prosedürleri dahilinde ihtiyaçların uygulanması gereklidir. Mevcut bir tesisatta halihazırdaki mevcut gücün yetersiz olacağı durumlar için talep edilen gücün belirlenebilmesi için elektrik güç değişikliği projesi kapsamında belirtilen halihazırdaki güç ile kullanılan enerji çarpışmaktadır.

Farklı bir deyişle konut ya da işyerinde kullanılmakta olan elektrikli cihaz, alet ve makinelerin ihtiyacı olan toplam gücüyle uyumlu ve orantılı güç artırımı yapılmaktadır. Sayacın bağlantı gücüne kadar ise güç artırımı talebi yapılabilmektedir. Artırılacak olan güçle ilgili olarak yeni bir proje hazırlanmakta ve sözleşme de revize edilmektedir. Bu projenin hazırlanmasından ise elektrik mühendisliği firması sorumludur.

Güç Artırım Projesi Nasıl Hazırlanır?

Elektrik güç artırımı projesi için alanında uzman olan elektrik mühendisliği firmasından destek alınır. Tesisatta güç artışına yönelik ihtiyaç oluştuğunda projelendirme yapılmaktadır. Bu proje aynı zamanda trafo güç artırımı olarak da bilinir ve tesisat ile trafonun talep edilen kapasiteye çıkarılabilmesi veya güç artırılması için proje kapsamında işlem yapılmaktadır.

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından her abone için belirlenmiş olan kapasite kapsamında elektrik bağlantısı veya enerji sağlanabilmektedir. Elektrik tesisatı da dağıtım şirketi ve abonenin arasındaki projeye göre hazır hale getirilmektedir.

Ancak bazı hallerde abone, trafo ya da elektrik tesisatından alacağı enerji miktarını ihtiyacı kapsamında arttırmak isteyebilmektedir. Özellikle yüksek elektrik tüketen işletmelerde mevcut bağlantı cihazların çalışmasını sağlayacak enerjiyi üretemeyebileceği için güç artışı talebi oluşmaktadır. Bunun için de güç artırımına yönelik taleplerin karşılanması için şu adımlar takip edilir;

 • Güç arıtırım projesinin çizilmesi öncesinde anlaşma sağlanan elektrik mühendisliği firması yetkilileri tarafından keşif yapılmaktadır.
 • Sonraki adımda tesisatta istenen kapasiteye uygun olacak şekilde projelendirme yapılır.
 • Tesisat veya trafo çizilen proje kapsamında uygun hale getirilir.
 • Enerji dağıtım şirketine başvuru yapılarak tesisatın muayenesi ve prosedüre de uygunluğu için kontrol talep edilir.
 • Son olarak abone enerji hizmeti aldığı dağıtım şirketine başvurarak elektrik sözleşmesinin güç artırım kapasitesine göre revize talebinde bulunur.

Bu aşamalarda en önemli nokta mühendislik firması tarafından yapılan projedir. Projenin ihtiyacı karşılayacak şekilde olması ve en önemlisi de tesisat veya trafoya uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan da alanında deneyimli firma ile çalışılması gerekmektedir.

Güç Artırımı İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Trafo güç artırımı için çeşitli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Meskenler için kira veya tapu sözleşmesi
 • İşletmeler için vergi levhası fotokopisi
 • İşyerinin faaliyetini gösteren belge
 • Ticari sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Gayrimenkul sahibinin kimlik fotokopisi
 • Vekil ile yapılan işlemler için vekaletname.

Buradaki önemli olan nokta kiralık olan mesken ve işletmeler için sadece kiracının talebi ile işlemin yapılamamasıdır. Sonraki süreçte gayrimenkul sahibinin sorun yaşamaması için güç artırımında mülk sahibinin de onayını gösteren kimlik fotokopisi bulunmalıdır.

Belgeler toplandıktan sonra bina keşfi ilgili mühendislik firması tarafından yapılmakta ve güce uygun olacak şekilde tesisat projesi çizimine başlanacaktır. Tesisat da aynı şekilde yeni projeye uygun olacak şekilde revize edilecektir. Söz konusu bölgede hangi dağıtım şirketi aktif olarak faaliyet gösteriyorsa yani elektrik dağıtımını sağlıyorsa bu kuruma başvuru yapılarak tesisat muayenesi yaptırılmalı ve eski sözleşme de yenilerek elektrik akışının tekrar aktif hale gelmesi sağlanmalıdır.

Elektrik Güç Artırımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Trafo güç artırımı nasıl yapılır sorusuna yanıt verdikten sonra süreçle ilgili olarak bazı detayları bilmek yararlı olacaktır. Elektrik güç artırımı projesi fiyatları ve yeni sözleşme için ödenecek olan güvence bedeli tek bir rakam üzerinden belirlenmez. Projenin büyüklüğü, detayları fiyatları etkilemektedir. Aynı zamanda dağıtım şirketine yeniden verilmesi gereken güvence bedeli de sağlanacak olan bağlantı gücüne orantılıdır. Bu yüzden güvence bedeli hakkında da tek bir rakam söz konusu değildir. Güvence bedelinin ne kadar olacağı hakkında ise EPDK tarafından belirlenmiş olan kW başına değer ile yeni sözleşmede gösterilen gücün çarpılması yeterlidir.

 • Elektrik tesisatı ve trafonun yetersiz kaldığı durumlarda cihazlar çalışamaz hale gelir çünkü koruma için sigorta sürekli atacaktır.
 • Eski elektrik tesisatlarında özellikle yeni cihazların elektrik ihtiyacının karşılanması için yetersizlik söz konusudur. Bu yüzden güç artırımı projesiyle birlikte cihazların ihtiyaç duydukları kapasitenin tamamının elde edilmesi sağlanmaktadır.
 • Trafo güç artırım projesi özellikle deneyimli firma tarafından hazırlanmalıdır çünkü projede yapılacak hata veya yanlışlar istenen güç artırımını sağlamakta yetersiz kalacaktır.
 • Enerji şirketinin bilgisi dışında da tesisata yapılacak olan müdahaleler yani proje olmadan müdahaleler yapmak elektrik akışı için ciddi riskleri beraberinde getirecektir.
 • Trafo güç projesi için belirlenen şartları yerine getiremeyen aboneler için ayrıca usulsüz elektrik tüketimi kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır.
 • Güç artırımı için doğru talebin belirtilmesi tasarruf imkanı sağlayacaktır. Genel olarak dağıtım şirketinin de sözleşme şartlarına bağlı olarak 1 yıllık süre içinde en çok 3 kez güç artırımı yapılabilmektedir. Bu yüzden projelendirme aşamasında ihtiyaç duyulacak enerjiyi ve ileride oluşabilecek ihtiyacı da göz önünde tutmak yararlı olacaktır.
Güç artışı faturayı etkiler mi?

Konut tipi aboneliklerde sözleşme kapsamındaki gücün faturaya herhangi bir ek maliyeti olmaz.

Güç artırımı yapılmazsa ne olur?

Tesisattan sağlanan güç yetersiz geleceği için sigorta atar veya cihazlarda elektrik arızası görülür.